Noodverlichting

Noodverlichting

Noodverlichting is verlichting die in werking treedt wanneer de normale verlichting als gevolg van een stroomstoring uitvalt. Zij wordt daarom gevoed met een bron die onafhankelijk is van de bron die de normale verlichting voedt.

Wat is de functie van noodverlichting?
De aanwezigheid van noodverlichting helpt in belangrijke mate mee om een veilige situatie voor bezoekers en werknemers te creëren. Met behulp van een goed functionerende noodverlichting kunnen risicovolle werkzaamheden veilig worden beëindigd. Daarnaast kunnen hulp- en blusmiddelen worden gelokaliseerd en gebruikt en tenslotte kan men de vluchtroute vinden en deze veilig naar de uitgang volgen.

soortenverlichting

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgend vier types noodverlichting:
Vluchtwegverlichting: Het deel van de noodverlichting dat de vluchtwegen verlicht. Deze armaturen branden allen in geval van een stroomstoring.
Vluchtwegaanduiding: De noodverlichting armaturen die vluchtwegen en uitgangen voor het verlaten van een gebouw aanduiden. Deze armaturen zijn voorzien van een pictogram en dienen permanent te branden.
Anti-paniekverlichting: Het deel van de nood-evacuatieverlichting dat voorzien is om paniek te voorkomen in ruimtes waar mensen samen komen zoals kantines en vergaderzalen. Het is vastgelegd dat dit publieke ruimten betreft groter dan 60 m2. Deze armaturen branden alleen in geval van een stroomstoring.
Verlichting van werkplekken met verhoogd risico: Het deel van de noodverlichting dat verlichting levert voor de veiligheid van personen, betrokken in een mogelijk gevaarlijk proces of een mogelijk gevaarlijke situatie. Of die werkplekken waar een mogelijk gevaarlijk proces moet worden afgesloten zoals werkplekken waarbij sprake is van draaiende delen, zuurbaden, hete of zeer brandbare materialen. Denk aan bijvoorbeeld zaagmachines, keukens en laboratoria.

Is het een verplichting om noodverlichting te hebben binnen een bedrijf?
Ja, het is verplicht om noodverlichting te hebben en adequaat te onderhouden. Dit is vastgelegd in Bouwbesluit 2012 en Arbowet.
Moet ik jaarlijks de noodverlichting controleren en onderhouden?
Jaarlijkse controle en onderhoud van en aan noodverlichting is verplicht. Dit is vastgelegd in Bouwbesluit 2012 en Arbowet. Men eist dat de mensen altijd moeten kunnen vluchten. Dit is alleen te realiseren als de noodverlichting functioneert en dus onderhouden wordt. Daarom houdt Elsenga, in lijn met de inspectierichtlijn ISSO 79 en de NEN-EN 50172, een onderhoudsinterval van 1 jaar aan.
Kan ik het jaarlijkse onderhoud zelf doen?
Het onderhoud is complexer dan het op het eerste gezicht lijkt en houdt meer in dan bijvoorbeeld een tl-buis vervangen. Het jaarlijkse onderhoud dient uitgevoerd te worden door een vakbekwaam persoon die kennis heeft van elektriciteit, ervaring met elektrotechnische werkzaamheden, inzicht in mogelijke gevaren en de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen. Met name het testen van de autonomie en het vervangen van accu’s vergt absoluut gedegen kennis van elektrotechnische werkzaamheden.

 

 

Neem contact met ons op