Katholieke school St. Lidwina

Terug naar alle referenties

Katholieke school St. Lidwina

Voorgeschiedenis.
In 2014 is gestart met de vernieuwing van het gebouw van de Lidwinaschool aan de Simon Stevinstraat 48 in de Don Boscobuurt. De school werd tijdelijk gevestigd in het naastgelegen gebouw aan de Ringdijk 44. Het lage gedeelte van de Simon Stevinstraat 48 is gerenoveerd en het hoge gedeelte is vervangen door nieuwbouw. Hiermee is er een gebouw neergezet welke voldoet aan de huidige eisen en met respect voor de architectuur en de samenhang met de omgeving.

De nieuwbouw is gebouwd op het eigen terrein van de school en is tevens uitgebreid met een gymzaal. Hierdoor is er niet voldoende ruimte voor een schoolplein aan de achterkant van het gebouw. Het is de bedoeling dat het nieuwe schoolplein een andere plek krijgt en onderdeel gaat uitmaken van de openbare ruimte. Zo kan het plein ook na schooltijd worden benut voor spelen.

De nieuwe school bestaat uit drie bouwdelen te weten;

 • Bestaande gedeelte  “ de Boerderij”
 • Nieuwbouw
 • Gymzaal

Van het bestaande gedeelte “de Boerderij” zijn de installaties in zijn geheel gedemonteerd waarbij de bestaande invoer van Alliander is gehandhaafd en tevens is gebruikt voor de bouwspanning.

Gezien de houten constructie van de dakkap met al zijn balken horizontaal en schuin is het een uitdaging geweest om de installatie zoveel mogelijk uit het zicht aan te brengen daar waar dit niet mogelijk was is dit in overleg met de architect ter plaatse besproken en in samenspraak opgelost..

 • Aarding- en potentiaalvereffeningsinstallatie
 • Licht- en krachtinstallaties
 • Verdeelinrichtingen
 • Kanalisatie
 • Armaturen
 • Nood- en vluchtwegverlichting
 • KNX lichtsturingssysteem
 • Brandmeldinstallatie
 • Inbraak- en intercominstallatie
 • Toegangscontrole systeem
 • Data installatie cat 6A gecertificeerd
 • Zonweringsinstallatie
 • Inspectie NEN 3140

Elsenga heeft alle elektrotechnische disciplines in huis. Onze 24-uurs serviceorganisatie staat ook buiten kantooruren voor u klaar in het geval van een storing. Wat zijn uw wensen?

Bel mij