Nieuws

Katholieke school St. Lidwina 1

Katholieke school St. Lidwina 1

Katholieke school St. Lidwina

In 2014 is gestart met de vernieuwing van het gebouw van de Lidwinaschool aan de Simon Stevinstraat 48 in de Don Boscobuurt.