Keuringen van gereedschap en materieel

Keuringen van gereedschap en materieel

De Arbowet eist van de werkgever dat hij zorgdraagt voor een veilige werkplek. Dit houdt onder meer in dat gereedschap en overig materieel voldoet aan de diverse normen waaronder de Arbowet. Elsenga Installatietechniek keurt gereedschap en materieel en voorzien deze va de nodige certificaten en/of stickers zodat blijkt dat deze voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Elsenga heeft hier diverse monteurs voor opgeleid.
Veilig werken
Als werkgever is het volgens de wet uw taak er voor te zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken. Zo moet het gereedschap en de installaties voldoen aan wettelijke NEN normen. Elektrisch gereedschap moet voldoen aan de NEN 3140 norm. De NEN-certificering moet uitgevoerd worden door een erkende keurmeester NEN 3140.

Keuringsstickers
Uw gecertificeerde elektrische machines krijgen keuringsstickers die vermelden tot wanneer de gereedschap keuring geldig is. Ook ontvangt u een officieel NEN certificaat met alle vereiste en relevante gegevens over de machine en de uitgevoerde NEN3140 keuring.

NEN certificaat
Alle het gekeurde elektrische gereedschap krijgt een uniek en goed leesbaar identificatienummer. Dat nummer staat ook op het bijgeleverde certificaat vermeld. Om problemen te voorkomen wordt het unieke nummer in het elektrische gereedschap gegraveerd.

Als uw elektrische apparaten al eerder NEN-gekeurd zijn, worden de reeds aangebrachte identificatienummers gebruikt. Met een keuringscertificaat bent u er zeker van dat uw machines veilig zijn. Ook voorkomt het problemen met de ARBO diensten en verzekeringsmaatschappijen.

Keuringscertificaat
Ieder gekeurd apparaat krijgt een keuringscertificaat waarop in detail de bevindingen van de keurmeester genoteerd. Datum en handtekening ontbreken natuurlijk niet.

Hoe lang duurt een keuring?
Dit hangt af van het aantal te keuren arbeidsmiddelen en gereedschappen en in welke conditie het materiaal is. Ter indicatie: een boormachine kost gemiddeld 15 minuten inclusief reparatietijd.

Hoe vaak gereedschap keuren?
De tijd tussen 2 controles wordt op basis van een risicoanalyse bepaald. Deze risicoanalyse moet door een bevoegd persoon worden uitgevoerd. In de meeste gevallen geldt een keuring voor 1 jaar. De medewerkers van Elsenga zijn bevoegd om deze interval te bepalen en aan te geven wanneer de volgende keuring noodzakelijk is.

Keuringsstickers
Na keuring van uw gereedschap krijgt ieder apparaat een NEN-keuringssticker. Op deze sticker ziet u wanneer de volgende keuring uiterlijk moet plaats vinden.

Neem contact met ons op