Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan

Als opdrachtgever wil je de kosten beheersen. De basis hiervan is de meerjarenonderhoudsplanning, kortweg de MJOP. Een MJOP is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Ook voor elektrische installaties stellen wij een MJOP op. Elsenga Installatietechniek heeft hiervoor geïnvesteerd in software en kennis. Zo maken we voor diverse opdrachtgevers een meerjarenonderhoudsplanning. Zo kun je jaren van te voren zien welke kosten er te verwachten zijn. Deze planning moet jaarlijks worden beoordeeld en eventueel bijgesteld. Het is aan de opdrachtgever om het onderhoud wel of niet te laten uitvoeren. Een MJOP maakt de kosten voor de eigenaar van de installatie een stuk concreter. Goed beheer via een meerjarenplanning heeft meerwaarde voor installaties en vastgoed; u kunt aantonen dat de installaties voldoen en nog jaren mee kunnen.
Wat moet er in het MJOP staan?

In het MJOP zijn drie elementen van het groot belang. Het MJOP moet aangeven over welk bouwdeel het gaat, wanneer deze aan vervanging of herstel toe is en wat de kosten hiervan zijn.

  • Bouwdeel: het MJOP moet laten zien over welk bouwdeel het gaat
  • Cyclus: het MJOP moet laten zien hoe lang een bepaald bouwdeel mee gaat en wanneer er dus herstel of vervanging plaats moet vinden.
  • Kosten: in het MJOP moet staan wat de kosten voor herstel of vervanging zijn van de bouwdelen.

Van groot belang is dat alle bouwdelen worden meegenomen in het MJOP. Stel er wordt een plan gemaakt voor 10 jaar. Als in zo’n geval het dak een levensduur heeft van 15 en de lift van 25 jaar, dan moeten deze ook meegenomen worden in het plan zodat er in ieder geval voldoende gereserveerd wordt.

Conditiemeting

Het is verstandig om het opmaken van het MJOP te combineren met een conditiemeting. In de conditiemeting staat voor alle bouwdelen, die in het MJOP staan, vermeld of ze al direct onderhoud nodig hebben. In een MJOP wordt bij de cyclus alleen gekeken naar gemiddelde levensduur en wordt niet gekeken naar de staat waarin de bouwdelen verkeren. Dit kan een vertekend beeld geven.

Neem contact met ons op