Conditiemeting

Conditiemeting

Een conditiemeting geeft een stuk gereedschap om de installatie meetbaar te maken. Daarom is de conditiemeting kan een belangrijk onderdeel van uw onderhoud. Het beste kan dit worden gecombineerd met een keuring volgens NEN 3140. De NEN 3140 is er voor veiligheid en de conditiemeting is er voor de levensduur en kwaliteit. Conditiemeting is vastgelegd in de norm NEN 2767. De methodiek NEN 2767-conditiemeting is opgesteld voor het eenduidig uitvoeren van gebouw- en infra-inspecties. Elsenga Installatietechniek heeft voor het uitvoeren van de conditiemeting software aangeschaft. Ook zijn onze mensen er speciaal voor opgeleid.

Gebouwen hebben onderhoud nodig. De materialen, elementen en details waaruit gebouwen bestaan, slijten. Dit legt de inspecteur vast in een conditiemeting. Ook kunnen gebruikers van gebouwen andere eisen stellen aan gebouwen dan waar deze in eerste instantie voor zijn gebouwd. Dit noemt met het aanpassen aan huidige wensen. Nadat men de conditie heeft vastgesteld en de huidige wensen heeft bepaald, kan een bouwkundige een onderhoudsplan opstellen. Deze deskundige kan op basis van ervaring dit onderhoudsplan uitbreiden tot een meerjarenonderhoudsplanning. Hierin komen terugkerende werkzaamheden zoals schilderen van kozijnen in, maar ook investeringen in verbeteringen zoals het isoleren van het dak kan. De beheerder of eigenaar besluit wat hij wil laten uitvoeren.

Na de uitvoering van onderhoud, kan een conditiemeting worden uitgevoerd om te controleren (vaak met een steekproef) of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd én of de werkzaamheden ook het beoogde conditie verbeterde resultaat hebben.

De NEN 2767 beschrijft de wijze van bepalen van de onderhoudsstaat van gebouwen en de onderdelen waar gebouwen uit bestaan. Vaak zijn dit visuele beoordelingen van de inspecteur van zaken in het zicht. De NEN 2767 beoogt een eenvoudige en objectieve meetmethode te zijn voor het bepalen van de onderhoudsstaat van gebouwen. Gebouwen bestaan, voor wat betreft de conditiemeting uit de volgende onderdelen:

  • bouwkundige
  • installatie technische
  • transporttechnische (als bijzonder onderdeel van de elektrische installaties)
  • werktuigbouwkundige
Neem contact met ons op