NEN3140 inspecties

NEN3140 inspecties

Een goede installatie is een veilige installatie. Om dat te waarborgen is er een richtlijn opgesteld: de NEN 3140. Elsenga Installatietechniek heeft binnen haar organisatie een gecertificeerde medewerkers die deze inspectie conform de richtlijn uitvoeren. Een NEN 3140 inspectie dient te worden uitgevoerd door keurmeesters met de juiste instrumenten en bevoegdheden. De NEN 3140 inspectie vraagt nogal wat. Het begint met een plan van aanpak waarin afspraken met betrekking tot de keuring worden vastgelegd. Het eindigt met een uitgebreid rapport waarin de mogelijk gebreken en tekortkomingen staan. Recent is door Uneto-VNI in samenwerking met enkele belangrijke partijen een nieuwe richtlijn uitgegeven voor het beoordelen van elektrische installaties. Elsenga Installatietechniek volgt deze richtlijn. Voordeel is dat er meer eenduidigheid is bij dit soort inspecties.
De medewerkers van Elsenga komen nog weleens behoorlijke gebreken in installaties tegen. Het komt regelmatig voor dat functies van ruimtes wijzigen, maar de installatie niet wordt aangepast. Van deze tekortkomingen in installaties merk je in dagelijks gebruik soms niets van, maar het kan een gevaar opleveren voor mens en dier. Voorkom dit soort onveilige situaties door een deugdelijk keuringsrapport aan te vragen. Elsenga Installatietechniek heeft voor deze inspecties een speciale afdeling: Eltrospect.

Keuringstermijnen inspecties
De interval van de inspecties, de zogenaamde keuringstermijn, wordt bepaald door de installatieverantwoordelijke (de IV’er) van een bedrijf en doet dat aan de hand van de betreffende tabel uit de NEN3140. De IV’er moet dit op papier vastleggen. De berekeningen kunnen per bedrijf zeer sterk verschillen. Gemiddeld is de uitkomst:

  •  bedrijfsinstallaties eens in de 5 jaar
  • grote machines afhankelijk van het gebruik: 1 tot enkele jaren
  • kantoormaterieel zoals computer apparatuur: 3 jaar
  • Elektrische arbeidsmiddelen waar deze zich ook bevinden, in een werkplaats, keuken, kantine, gereedschapskoffer of klussenbus – elk jaar. Bij intensief gebruik kan de termijn korter zijn.

Elektrische arbeidsmiddelen zijn bijvoorbeeld: boormachines, koffiezetapparaten, koelkasten, haakse slijpers, verlengsnoeren, stofzuigers, magnetrons, haarföhns, tafelcontactdozen, soldeerbouten, laders van accuboormachines, haspels, verlengkabels, zaagmachines en ovens. Populair gezegd: Alles waar een stekker aan zit. Zowel 230 volt als 400 volt.

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen. Elsenga Installatietechniek is u hierbij graag van dienst.

Neem contact met ons op